فروش عمده خرما استعمران

فروش عمده خرما استعمران با کیفیت درجه یک و عالی ، مناسب صادرات محصول امسال خوزستان با هسته و بدون هسته با قیمت بسیار مناسب