👚 نام : تونیک هما
👗 جنس : لمه فکورا
🖌 رنگ بندی : مشکی زرشکی و بادمجانی قد کار حدود ۸۸
👪 سایز ها : سایز یک معادل ۳۸ ۴۰ ۴۲, سایز دو معادل ۴۴ ۴۶, سایز سه معادل ۴۸ ۵۰