شناسه؛ 20346, 20345, 20326, 20325, 20323

👚 نام : بلوز شلوار طرح الیف

👗 جنس : ابر و بادی الما

🖌 رنگ بندی : طوسی, کرم, پنککی, سفید, فیروزه ای

👪 سایز ها : سایز یک معادل ۳۸ ۴۰ ۴۲, سایز دو معادل ۴۴ ۴۶ ۴۸