👚 نام :         بارونی دو رو
👗 جنس : مموری
👪 سایز ها : سایز یک معادل ۳۸ ۴۰ ۴۲, سایز دو معادل ۴۴ ۴۶ ۴۸