ما همه ارتباطات از طریق ایمیل را به 15kalashopping@gmail.com، info@farhadbranding.com ترجیح می دهیم ، جایی که پیام های شما به بخش مربوطه ارسال می شود. البته ممکن است برای ارتباط با ما از تلفن نیز استفاده کنید.

  • دفتر ایران:
    • ایران . کرمان . سیرجان . خیابان ولیعصر
    •  info@farhadbranding.com