پخش رطب مضافتی درجه یک بم با انواع بسته بندی

رطب مضافتی ممتاز بم

پخش رطب مضافتی درجه یک درجه یک بم و جیرفت و سراوان با بهترین بسته بندی و تحت برند توسط این مجموعه صورت می گیرد. احترام به مشتری و سلیقه افراد باعث شده تا این محصول با انواع بسته بندی زیبا و مشتری پسند امکان پذیر باشد. البته بسیاری رطب را با خرما اشتباه میگیرند.

بعد از آنکه شکوفه های نخل تبدیل به میوه می شود بع داز گذشت زمان میوه به خارک تبدیل شده و همچنان بعد از مدتی و با گرمای سوزان خارک تغییر رنگ داده و ابدار می شود. بعد از این مرحله هر چه رطب بیشتر بر روی نخل باشد و دیرتر جمع آوری شود به مرحله خرما نزدیکتر می شود، در این حالت رطب بخش زیادی از ابدار بودن خود را از دست میدهد.

 

پخش رطب مضافتی ممتاز بم

همانطور که می دانید استان کرمان از بهترین مناطق برداشت رطب مضافتی در ایران می باشد. شرایط آب و هوایی، خاک حاصلخیز باعث شده همواره بهترین رطب مضافتی ایران کشت و برداشت شود. از جمله این مناطق می توان به رطب مضافتی بم اشاره کرد. از این رو شرکت های مختلفی پخش رطب مضافتی ممتاز بم را با برند های مختلف انجام میدهند. از جمله این برند ها میتوان به رطب مضافتی فرهاد، رطب مضافتی حنان، رطب مضافتی کریستال، رطب مضافتی مریم، رطب مضافتی نخل سبز و رطب مضافتی جام شیرین نام برد.

 

رطب مضافتی کریستال

 

بسته بندی انواع رطب مضافتی دونم

نوع بسته بندی محصول یکی از فاکتور های لازم برای موفقیت در بازار هدف می باشد. از این رو برخی شرکت ها در تلاش برای بهترین بسته بندی برای بهترین رطب مضافتی می باشند و برخی دیگر از شرکت ها رویه کپی از شرکت ها و استفاده از بسته بندی های سنتی می باشند. با توجه به سلایق مختلف و بازار های مختلف، بسته بندی های رطب مضافتی به صورت کارتن های فله ۱۰ و ۷ و ۵ کیلو به صورت فله و همچنین کارتن ها ۲ و ۳ کیلویی چیده شده و دستچین شده و بسته های ۱۲ تایی کوچک ۴۰۰ الی ۸۰۰ گرمی در مادر کارتن می باشد.

حال در بسته بندی های معرفی شده نوع محصولی که بیشتر مورد پسند قرار میگیرد رطب مضافتی دونم می باشد. منظور از رطب مضافتی دونم این است محصول نه انقدر خشک است و نه انقدر شیره دار که زود فاسد شود.